LEIDER IN ELEMENTAIRE BIO-ZWAVEL, FERTILIZER

Zwavel (S) is een van de elementen die essentieel is voor plantengroei. De behoefte is sterk gekoppeld aan die van stikstof (N), omdat deze twee nutrienten in synergie werken. De behoefte aan Zwavel is gelijk en overtreft soms die van Fosfor (P). Het vervult een veelheid van vitale functies in de biochemie van de plant. Het is een bouwsteen van aminozuren zoals cysteine en methionine. Het is essentieel voor de vorming van vitamines zoals biotine en thiamine en een veelheid van stoffen in de plant inclusief chlorophil dat als bladgroen voor fotosynthese zorgt. Als er een tekort aan zwavel is, lijdt zowel de opbrengst als de kwaliteit van de planten schade. Planten met zwavelgebrek blijven opvallend klein en spichtig. De jonge bladeren zijn lichtgroen tot geel en in het geval van groentes is de knolvorming minder. Het oliegehalte van zaden is minder en de rijping van fruit is vertraagd.

 

Zwavel als nutrient wordt steeds belangrijker. Terwijl de voedselproductie wereldwijd groeit neemt de incidentele input van zwavel af. Stijgende voedselproductie en verminderde zwaveldioxide emissies via rookgassen leiden steeds vaker tot zwavelgebrek.

 

Met een duurzame fertilizer wil Fertipaq hier samen met haar resellers verandering in brengen. De fertilizer is een gesuspendeerde zwavel-vloeistof, welke biologisch gewonnen wordt vanuit biogasstromen met behulp van een ontzwavelingsproces van waswater en bacteriën (https://nl.paques.nl/products-nl/featured/thiopaq).

Het gebruiken van onze Fertipaq biozwavelsuspensie brengt verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van zwavel als chemische poeder.

DE PRODUCTIE
PROMO_edited.png
VLOEIBARE ZWAVEL
PROMO1_edited.png

DE VOORDELEN VAN ONZE BIOZWAVELSUSPENSIE

 

 1. Duurzamer: doordat de zwaveldeeltjes van micro-afmetingen zijn hebben zij een veelvoud meer contactoppervlak dan zwavelpoeder. Hierdoor zijn de aanbevolen hoeveelheden slechts een fractie (10%) van de hoeveelheden benodigd poederzwavel. Verdunning van de biozwavelsuspensie is hierbij nog van toepassing om maximaal voordeel te behalen.

 2. Beter bestand tegen wegspoelen: de deeltjes van onze biozwavelsuspensie zijn vanwege de formulering en aard beter bestand tegen wegspoelen dan de zwavel van chemische herkomst.

 3. Gebruiksvriendelijk: het inmengen van de vloeistof in de sproeitanks is gemakkelijk en een stuk prettiger/veiliger dan het vooraf oplossen van droge producten. Daarnaast kan gemakkelijk precies gedoseerd worden en kan de suspensie in een gesloten systeem gebruikt worden.

 4. Geen stofontwikkeling, geen zelfontbranding: er is niet spraken van stofontwikkeling zodat er geen ademhalingsproblemen of problemen van toxische aard zijn. Ook heeft het als vloeistof geen risico’s van zelfontbranding en kan daardoor als ongevaarlijk getransporteerd worden.

 5. Stabiel: de formulering van onze biozwavel is heel stabiel en kan daardoor voor langere tijd opgeslagen worden. Dit geldt ook voor de stabilieit op het blad, wat betekent dat het voor de vruchtvorming moet worden toegepast om te voorkomen dat het zichtbaar blijft op het fruit (ofschoon dit wel weer afgewassen kan worden). Daarnaast bevat het een minumum aan hulpstoffen.

 6. Weerbaarheid: Zwavel is een noodzakelijk nutriënt voor plantengroei. Het helpt de plant weerbaar te maken tegen ziektes.

 • Zwavel als nutrient. Voor elke 10 kg Stikstof die de plant gebruikt heeft deze 1 kg Zwavel nodig om proteines te maken. Zonder dat kunnen essentiele proteines niet aangemaakt worden en zal de plant afsterven. Toegepast op het blad kan biozwavel gebruikt worden als nutrient.

 • Via bladbemesting van biozwavel is gebleken dat planten beter bestand zijn tegen ziektes. Daarbij functioneert biozwavel ook als dragermateriaal voor andere bladmeststoffen en kan in combinatie met fungicides zorgen dat die beter tot hun recht komen.

 • Biozwavel helpt om insecten op afstand te houden en kan in combinatie met insecticides zorgen dat deze beter tot hun recht komen. Dit laatste komt doordat deze middelen beter werken als het bladoppervlak licht aangezuurd is. Het gebruik van biozwavel tijdens de bloei wordt afgeraden.

ALGEMEEN GELDENDE VOORDELEN VAN (BIO)ZWAVEL

 

 • Biozwavel is heel goed omzetbaar door microorganismen in de bodem en komt daardoor heel snel beschikbaar voor de plant. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke hydrophobe zwavel van andere herkomst.

 • Het heeft een heel lage phytotoxiciteit.

 • Zwavel is een van de weinige componeneten die toegestaan is in de biologische landbouw.

 • Het product is een ideale meststof voor planten die veel zwavel nodig hebben zoals bijvoorbeeld koolsoorten. Aangezien veel bodems lijden aan zwaveltekort, levert een dosering van 10 tot 16 kg per ha al gauw een significante opbrengstverbetering op bij koolzaad, koolsoorten, broccoli en bloemkool etc. De kosten/opbrengst verhouding is hoog.

 • Als laatste is zeker vermeldenswaardig dat Biozwavel kan gebruikt worden om de PH in de bodem te verlagen. Zo kan 600 kg per ha de PH een gehele eenheid verlagen. Dit is vele malen efficienter dan het gebruik van turf. Dit is interessant voor de teelt van blauwe bessen en diverse soorten fruit.

 

 

Biozwavel — veilig fundament voor haast elke spuitbeurt

Geen enkel product doet zoveel goede dingen als Biozwavel als het als bladmeststof wordt toegepast.

De beste tijd om te sproeien is voordat de bloei plaatsvindt

Zwavel is een noodzakelijk nutriënt voor plantengroei. Het helpt de plant weerbaar te maken tegen ziektes.Zwavel is een noodzakelijk nutriënt voor plantengroei. Het helpt de plant weerbaar te maken tegen ziektes.