top of page
Green_Wave (004.png

Missie, Visie, Waarden

Missie:  
Onze missie is om bio zwavel dat wordt geproduceerd door Thiopaq te recyclen. Door deze werkzaamheden streven we ernaar om niet alleen afval te minimaliseren, maar ook de waarde van het restproduct te benutten. We zijn vastberaden om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarbij wij ons werk in elke stap milieubewust benaderen. 

 

Visie:  
Onze visie is ambitieus: we streven ernaar om de marktleider te worden in het leveren bio-zwavel houdende producten. Door onze focus op innovatie en duurzaamheid willen we niet alleen de grootste aanbieder zijn, maar ook gewaardeerde partner voor onze klanten. We geloven dat, door het benutten van de waarde van bio-zwavel, we een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij.  

 

Waarden:  
Bij Fertipaq omarmen we een reeks kernwaarden die de basis vormt van alles wat we doen. Allereerst zijn we trots op onze bijdrage aan een groenere wereld door het hergebruiken van een restproduct. Duurzaamheid en milieu zijn essentiële pijlers van ons bedrijf en we streven naar een voortdurende positieve impact op het milieu. Daarnaast aspireren we naar kwaliteit in al onze activiteiten om ervoor te zorgen dat we de hoogste normen en betrouwbaarheid handhaven. Tot slot hechten we veel waarde aan samenwerking en partnerschappen, zowel intern als extern, en geloven we dat door samen te werken we onze doelen sneller en effectiever kunnen bereiken. Met deze waarden als leidraad zijn we vastbesloten om een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld om ons heen.  

image.png
bottom of page