top of page
Green_Wave (004.png

Over Fertipaq

Wij zijn FERTIPAQ, het circulaire zwavelbedrijf uit Nederland. Sinds 2013 dragen wij met trots bij aan een groenere wereld door zwavel uit afvalwaterstromen te hergebruiken. Vanuit ontzwavelingsinstallaties, genaamd THIOPAQ van het moederbedrijf Paques, nemen wij een zwavelproduct af van hoge kwaliteit en verwerken dit naar een hoogwaardige meststof. De zwavel die de installatie produceert is afkomstig uit verschillende soorten industrieën, zoals de pulp- en papierindustrie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en is daarnaast een circulair, schoon en groen product.   

 

Wij verzamelen en zetten zwavel om in een duurzame gebruiksklare meststof, die wordt gebruikt als voedingsstof voor bodem en gewassen. Ons vloeibare product kan gebruikt worden als toevoeging aan stikstofoplossingen en is verspuitbaar. Vergeleken met zwavelproducten uit de fossiele industrie (olie- en gasraffinaderijen) heeft biologisch zwavel enkele vooruitstrevende voordelen zoals de hydrofiele eigenschap en de deeltjesgrootte (onder de 20 micron) die helpt bij de regenvastheid. Dit alles draagt bij aan het telen van een robuuster en sterker gewas, dat onder moeilijke teeltomstandigheden kan gedijen.  

bottom of page